Complete salarisadministratie vanaf € 5,50 per overzichtsperiode, zonder aanvullende kosten i.v.m. inrichten loonadministratie werkgever en in- en uitdiensttreding werknemers.

  • Onze tariefstelling is substantieel lager dan het marktgemiddelde.
  • Onze prestatie, de invulling van de omschreven dienstverlening, ligt ruim boven het markt gemiddelde.
  • Wij vinden het een uitdaging om met onze dienstverlening een gezonde en faire marge te realiseren.

Hierdoor ontstaat er een echte meerwaarde voor alle partijen, waardoor onze continuïteit voor u en ons gewaarborgd blijft.

 

Klik hier om met ons contact op te nemen!