Loonadministratie uitbesteden?

Wij verrichten de complete loonadministratie, waarbij onze werkzaamheden o.a. bestaan uit:

  • Het verwerken en digitaal ter beschikking stellen van de loonstroken.
  • Het samenstellen en digitaal ter beschikking stellen van het loonuitbetalingsoverzicht.
  • Het digitaal ter beschikking stellen van de loonjournaalposten, ter verwerking in de boekhouding.
  • Het verzorgen en digitaal ter beschikking stellen van de pensioenaangifte.
  • Het verzorgen en digitaal ter beschikking stellen van de aangifte loonheffingen.
  • Het verzorgen en digitaal ter beschikking stellen van de jaaroverzichten.

Ter ondersteuning van de salarisdienstverlening krijgen zowel de werkgever als alle werknemers toegang tot hun digitaal LoonDossier, waarin alle documenten ter beschikking staan. Dit LoonDossier is tevens te bereiken via speciaal ontwikkelde Apps voor iOS (iPhone, iPad) en Android, te downloaden via de App Store of Google Play.

Logo App store 50px Logo Google play 50px

Hierdoor hoeven er geen overzichten meer verstuurd te worden en heeft zowel de accountant als de werkgever en de werknemer alle informatie op ieder moment ter beschikking.

Naast het verzorgen van de salarisadministratie kunnen we de werkgever ontzorgen m.b.t. vragen van en over het personeel.

Klik hier om met ons contact op te nemen!